Cài đặt LAMPP (Linux – Apache – PHP – MySQL – PhpMyAdmin) trên Debian/Ubuntu


Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một WebServer trên Debian/Ubuntu và những thứ cần thiết để phát triển hoặc triển khai hệ thống web bao gồm Apache2, PHP5, MySQL và phpMyAdmin. Các bạn có thể cài đặt LAMPP (tên của một bộ phần mềm) hoặc XAMPP là các gói cài đặt tích hợp tất cả những thứ trên. Tuy nhiên bài viết này mình sẽ giới thiệu cách cài đặt LAMPP riêng rẽ từng thành phần trong một, bạn sẽ thấy tất cả rất đơn giản.

1. Cài đặt Apache

Đầu tiên các bạn mở cửa sổ Terminal và gõ dòng lệnh sau:

sudo apt-get install apache2

Sau khi cài đặt Apache xong bạn kiểm tra xem Apache đã hoạt động hay chưa bằng cách vào trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost hay http://IP_của_bạn
Nếu trình duyệt hiển thị dòng chữ “It works” nghĩa là bạn đã cài đặt Apache thành công.

 

Nếu không được các bạn có thể khởi động lại apache bằng cách:

sudo service apache2 restart

hoặc

sudo /etc/init.d/apache2 restart

2. Cài đặt PHP

Tiếp theo là việc cài đặt PHP và các thư viện giúp cho PHP có thể chạy được trên Apache:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Khi cài đặt xong bạn cần khởi động lại apache:

sudo service apache2 restart

Để kiểm tra PHP bạn tạo một file info.php trong thư mục /var/www (đây là webroot mặc định của Apache):

<?php
  phpinfo();
?>

Vào trình duyệt gõ http://localhost/info.php và kết quả là:

3. Cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Quá trình cài đặt mysql-server sẽ hiện ra một thông báo yêu cầu bạn khởi tạo mật khẩu của người dùng “root”(tài khoản quản trị mysql chứ không phải người dùng root của máy tính) của mysql như sau:

 

4. Cài đặt phpMyAdmin

sudo apt-get install phpmyadmin

Quá trình cài đặt sẽ hỏi bạn cấu hình phpMyAdmin với webserver nào bạn chọn apache2

 

Sau đó là câu hỏi bạn có muốn cấu hình phpMyAdmin không bạn chọn No (nếu chọn Yes thì bạn nhập password người dùng quản trị mysql vào):

 

và tiếp theo bạn copy file cấu hình phpmyadmin vào apache

sudo cp /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d

và khởi động lại apache

sudo service apache2 restart

5. Kích hoạt module rewrite php

Rewrite là module cho phép viết lại URL. Để kích hoạt module này bạn làm như sau:

a2enmod rewrite

 

Chúc các bạn thành công.

Wikilinux.vn